KRB 3033 PENGANTAR BAHASA MELAYU


TUGASAN 50%
Soalan 1
Arahan
Petikan yang berikut merupakan sebahagian daripada temu bual yang telah dijalankan di sebuah sekolah antara guru kelas dengan seorang pelajar baharu. Perbualan ini berlaku dalam suasana yang tidak formal dan bahasa yang gunakan juga tidak baku. 
Tukarkan bahasa yang digunakan dalam perbualan ini  dalam bahasa Melayu baku.
Guru

Norji


Guru

Norji


Guru

Norji

Guru

Norji


Guru

Norji

Guru

Norji

Nama awak siapakah? Bagaimana rasa belajar kat sini?

Nama saja Norji. Asal Kampung Pinang. Saya sekolah dekat sini. Saya seronok belajar kat sini.

Kenapa seronok?

Kiranya dapat menimba ilmu pengetahuan dari guru-guru yang berpengalaman. Macam guru lepas belajar daripada luar negara.

Apa peranan you bila cikgu guna smartbord?

Baru tau itu smartboard. Rasa macam adalah semangat sikit kan, nak belajar.

Oo… Dulu tak semangat nak belajar, tak ada smartboard.

Tak jugaklah. Kiranya menambahkan semangat untuk belajar. Tapi setiap kelebihan ada la kekurangan dia.

Kekurangan?

Tu la smartboard. Masa dia sikit sangat. Kalau pakai smartboard tak sempat nak salin nota.

Oh… perlu lebih masa la.

Ya. Masalahnya banyak masa terbuang kat situ, teknikal tu kan.


15 markah
Soalan  2 - Esei
Arahan
Tulis sebuah esei berdasarkan soalan di bawah.
Baru-baru  ini kerajaan telah memperkenalkan dasar bahasa , iaitu “Memartabatkan bahasa Melayu dan Memperkasakan bahasa Inggeris”. Sebagai guru di sekolah, anda terlibat secara langsung dengan dasar tersebut  dalam memperkukuh penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
Bincangkan lima (5) peranan yang anda boleh lakukan dalam menjayakan dasar berkenaan.

Esei yang dihasilkan perlu  memenuhi kriteria berikut:
a.     Laras bahasa ilmiah;
b.     Huraian yan tuntas dan contoh yang relevan;
c.      Pada tempat-tempat yang sesuai, gunakan peribahasa atau kata-kata hikmat;
d.     Setiap pernyataan ada sumber rujukan yang autentik;
e.      Menggunakan jenis fon Arial saiz 11 atau Times New Roman saiz 12 dengan jarak langkau 1.5;
f.       Panjang esei kira-kira 2,500 patah perkataan.


35 markah


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
 


KPD 3026
PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2[PANDUAN KERJA KURSUS]


 

ARAHAN


1.                   Kursus KPD 3026 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja.
2.                   Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Pecahan iaitu Pecahan A dan Pecahan B. Jawab kedua-dua pecahan ini.
3.                   Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing..


KATEGORI TUGASAN

PECAHAN TUGASAN
ARAHAN
MARKAH
TARIKH

PECAHAN A :
KERJA KURSUS

 1. Tugasan ini  perlu dibuat secara individu.
2.    Perkara yang mesti ada dalam kerja kursus  ini  terbahagi kepada 4 Bahagian iaitu:

Bahagian I

MIKROPENGAJARAN
·      Mikropengajaran adalah untuk:
ü  mengukuhkan pendekatan pelajar kepada sesuatu pengajaran;
ü  mengenal pasti kemahiran yang perlu diperbaiki;
ü  meningkatkan kefahaman pelajar bagi pelbagai gaya pengajaran yang berkesan;
ü  menerima maklum balas yang berkesan.

·      Pelajar akan mengajar satu pelajaran (pilihan pelajar) selama 5 -10 minit. Oleh kerana masa adalah singkat, alat bantuan visual seperti Powerpoint tidak digalakkan. Walaubagaimanapun, carta, flipchart, papan putih, handouts boleh digunakan.

·      Rakaman boleh dibuat oleh pelajar untuk membantu mereka untuk membuat refleksi.

·      Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap mikropelajaran.

REFLEKSI MIKRO-PENGAJARAN

Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang mikropelajaran mereka:

1.     Apa tema/isu yang muncul dari maklum balas pensyarah dan rakan tentang pengajaran saya?
2.     Apakah kekuatan saya? Bagaimana saya boleh membina dari kekuatan itu?
3.     Apakah yang saya perlu menambahbaikan? 


    Bahagian II

MAKROPENGAJARAN

·      Pelajar dikehendaki untuk menyampaikan 30 minit sesi makropengajaran.  Topik pengajaran mesti mengikut mata pelajaran opsyen masing-masing, rakaman video mesti dibuat.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN                   

·      Rancangan Pengajaran Harian mesti disediakan untuk makropengajaran tersebut.

·      Dalam Rancangan Pengajaran Harian:
ü  menetapkan hasil pembelajaran (hasil) untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan pemahaman terlebih dahulu.
ü  menetapkan aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran.
Menyatakan:
o    apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan;
o    apa isu-isu / halangan yang dapat diatasi oleh  pendekatan pembelajaran itu;
o    pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan efektif.

ü  menetapkan cara-cara menilai pembelajaran.

·      Maklumbalas mesti diberikan kepada pelajar selepas setiap makropelajaran

REFLEKSI MAKROPENGAJARAN

Berikut adalah beberapa cadangan soalan yang pelajar boleh guna untuk bertanya untuk membantu mereka memikirkan tentang makropelajaran mereka:
1.     Adakah objektif pengajaran saya dicapai? Bagaimana saya tahu?
2.     Adakah murid saya melibatkan diri secara  produktif /aktif ? Bagaimana saya tahu?
3.     Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran saya? Mengapa?
4.     Apakah bantuan tambahan, sokongan, dan / atau sumber-sumber lain yang dapat pertingkatkan pelajaran ini lagi?
5.     Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, apakah yang saya akan buat secara berbeza? Mengapa?


Bahagian III

i.        Laporan Kajian Tindakan yang dilaksanakan berdasarkan isu P&P yang dihadapi oleh guru.

a.    Mengenalpasti masalah yang akan dikaji

b.    Mengumpul eviden mengenai masalah yang akan dikaji

c.    Tinjauan awal masalah

d.    Melaksanakan tindakan

e.    Mengumpul data dan analisis data hasil tindakan yang dilaksanakan

f.     Menulis refleksi dan menyiapkam laporan kajian.

Jumlah markah


  10 markah

10 markah

 20 markah

10 markah
10 markah


20 markah80 markah


(Minggu 1)


(Minggu ke 3)

(Minggu ke 5)
(Minggu ke 7)
(Minggu ke 9)
(Minggu ke 11)
FORUM


5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru:

1.  Apakah yang anda faham dengan maksud refleksi pengajaran? Nyatakan kebaikan yang anda boleh dapati dengan melakukan aktiviti refleksi pengajaran selepas setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Huraikan.


2.  Sebagai seorang guru, nyatakan salah satu daripada sepuluh kemahiran mikropengajaran  yang perlu dimiliki oleh seseorang guru agar pengajarannya lebih berkesan. Huraikan.


3.  Huraikan secara ringkas perbezaan di antara prinsip pengajaran pembelajaran yang  menggunakan pendekatan inkuiri atau masteri? 


4.  Berdasarkan pengalaman anda, apakah perbezaan yang terdapat di antara guru yang menjalankan kajian tindakan dengan  guru yang tidak mengamalkan kajian tindakan dalam konteks perkembangan profesionalisme?  Bincangkan.


5.  Setiap kajian tindakan yang hendak dijalankan oleh penyelidik, permasalahan atau masalah kajian adalah sebagai punca utama. Jelaskan maksud masalah dalam sesuatu kajian tindakan dan terangkan secara ringkas berserta dengan eviden bagaimana sesuatu masalah itu dapat dikenalpasti?.

4 markah

4 markah4 markah
4 markah
4 markah

(Minggu Ke-3)(Minggu Ke-5)
(Minggu Ke-7)

(Minggu-Ke-9)


(Minggu -11)

JUMLAH
100


Sila ikut arahan Tutor E-Learning anda.

FORMAT PENULISAN
1.            Pecahan A
Bahagian I : Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran

      Bahagian II : Rakaman Makrropengajaran (CD), RPH & Refleksi –
                           pembelajaran.

      Bahagian III : Laporan kajian Tindakan

a.            Panjang esei: 10 muka surat (Minimum)
b.            Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line
c.            Ada rujukan (minimum 5 rujukan) yang ditulis mengikut format yang betul.

2.            Pecahan B
Forum E-Learning:
Jawapan yang sama dengan yang di masukkan  ke dalam forum MyGuru.

PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN

1.            Kerja Kursus
i.              Kerja kursus mestilah lengkap dan mesti mengandungi 3 komponen di dalamnya:
(a)  Rakaman Mikropengajaran (CD) dan Refleksi pembelajaran.
(b)  Rakaman Makropengajaran (CD), RPH dan Refleksi pembelajaran
(c)  Laporan Kajian Tindakan.

ii.            Kerja kursus yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan:
(a)  Muka hadapan (Gunakan format seperti di Lampiran 1)
(b)  Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam lampiran 2)
(c)  Refleksi pembelajaran untuk Mikropengajaran
(d)  Refleksi pembelajaran untuk Makropengajaran
(e)  Laporan Kajian Tindakan
(f)   Himpunan forum untuk 5 soalan perbincangan.
(g)  Senarai rujukan/bibliografi
(h)  Lampiran (CD mengandungi rakaman mikropengajaran dan makropengajaran)

iii.           Kerja kursus (Refleksi I & II dan Laporan Kajian Tindakan) mestilah dimuat naik (upload) ke dalam tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. CD rakaman perlu dihantar melalui youtube/google atau emel mengikut arahan tutor kumpulan masing-masing.

iv.           Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan.

v.            Sebagai backup tugasan boleh dihantar kepada Tutor E-Learning melalui pos dalam bentuk hard copy & soft copy.


2.            Forum
3.             
i.              Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line bersama tutor dan sesama pelajar yang lainnya.

ii.         Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi jawapan ini)

iii.        Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini)

d.            Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam E-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah).

e.            Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam kerja kursus dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (kerja kursus dan CD) kepada Tutor E-Learning masing-masing sebagai back-up.


4.          PERINGATAN!!!!!!!
i.              Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.
ii.            Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib.
iii.           Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan.
iv.           Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa.
v.            Berhubung dengan tutor E-Learning anda.
vi.           Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.
vii.         Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri.
viii.        Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.
ix.           Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.5.            SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


REFLEKSI PEMBELAJARAN DAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN
A
Menepati format penulisan refleksi dan laporan kajian tindakan, isi mencukupi,  isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.
A-
Menepati format, isi mencukupi,  isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.
B+
Menepati format,  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa.
B
Menepati format,  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan).
B-
Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara),  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).
C+
Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara),  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan).
C
Kesalahan format  tidak melebihi 4 perkara.  isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara.
D
Kesalahan format  melebihi 5 perkara.  isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.
E
Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.

SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS


PEMARKAHAN
1.
RAKAMAN 1

2.
REFLEKSI  1

3.
RAKAMAN 2

4.
REFLEKSI 2

5.
RPH

6.
LAPORAN KT

7.
FORUM


JUMLAH


 
Lampiran 1: Cover Kerja Kursus
 
 RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011

KOD & NAMA KURSUS


EDU 3026: PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

TAJUK


KERJA KURSUS
DAN FORUM

 
 

KUMPULAN
_________

DISEDIAKAN OLEH
NAMA
NO. ID
NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

TARIKH SERAH: ________________Lampiran 2
ISI KANDUNGAN


Halaman

1.0    Refleksi Pembelajaran Mikropengajaran
2.0    Refleksi Pembelajaran Makropengajaran
3.0    Rancangan Pengajaran Harian
4.0    Laporan Kajian Tindakan
         Bibliografi
         Lampiran : CD Rakaman Mikropengajaran
                               CD Rakaman Makropengajaran     


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS